Fantasiskolan Fantsko är en autonom sektion under Underverkstaden och har producerat workshopar, dagisprojekthelheter och läger sen 2012. Fantsko uppmuntrar till att utforska och använda sin fantasi; både kroppsligt och hjärnsligt, såväl tillsammans som på egen hand.

TODDLARCIRKUS

Toddlarcirkusen blandar element från cirkusen, bildkonsten, musiken och litteraturen. Mer information om dessa projekt följer under hösten 2019 och kan beställas i helheter på 4ggr  from hösten 2020.

LÄGER OCH WORKSHOPS

Fantskolägren sommaren 2020 ordnas i Helsingfors och Hauho. Information om dessa följer under vintern och anmälningen öppnar 1.3.2020.

SENIORCIRKUS

Information om dessa projekt följer under hösten 2019 och kan beställas i olika stora helheter from våren 2020.

ÅFFISPROGRAM

Information om dessa projekt följer under hösten 2019 och kan beställas from våren 2020.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen